Skip to main content

Klinisk handledning

Klinisk handledningPsykologisk behandling är en kunskapsintensiv verksamhet där effektiv handledning är en viktig kvalitetssäkring. Klinisk handledning har många olika funktioner och inbegriper mer än endast metodfokus: Adekvat diagnostik, målformulering, uppföljning och utvärdering av terapin är vad som styr den kliniska behandlingen. Klinisk handledning har en central funktion för effektivt behandlingsarbete, men också för att underhålla det främsta terapeutiska verktyget – terapeuten – avseende engagemang, välbefinnande och kompetens. God klinisk handledning är många gånger den viktigaste och mest värderade formen av kontinuerlig utbildning för personer som arbetar med psykologisk behandling.

Klinisk handledning sker oftast i gruppformat omfattande 3-6 deltagare, vanligen kolleger från samma arbetsplats, eller från olika arbetsplatser inom närliggande verksamhetsområden. Handledning kan även ske individuellt. Valet mellan handledning i grupp eller individuellt har olika för- och nackdelar: grupphandledningen ger ökat utrymme för delad erfarenhet och gemensam diskussion, medan individuell handledning ger ännu mer utrymme för att rikta in handledningen mot områden som den enskilda behandlaren önskar särskilt fokus på. Oftast får jag förfrågan från en redan formad grupp på en arbetsplats, ibland från behandlare som efterfrågar individuell handledning, ibland från en enskild behandlare som önskar en plats i en grupp – hör av dig och beskriv ditt önskemål.

Upplägget i handledning överenskommer vi utifrån uppdragsgivarens och deltagarnas önskemål. I vissa fall söker man handledning specifikt inriktad på att utveckla sin kompetens inom en specifik behandling för en specifik diagnosgrupp, eller för att finslipa basfärdigheter och då har vi ett snävare fokus och arbetar kanske även med videofeedback. Vi formulerar tillsammans hur behov och önskemål ser ut för att handledningen ska passa dig/er optimalt, och utvärderar kontinuerligt vårt arbete.

Jag har min handledarutbildning från Lunds Universitet, har mångårig erfarenhet av KBT-handledning som handledare både inom utbildning i kognitiv beteendeterapi på olika nivåer och som klinisk handledare med KBT-inriktning. Formell handledarutbildning och erfarenhet från utbildningshandledning ger en specifik pedagogisk kompetens, innefattande utvärdering av behandlares terapeutiska färdigheter och utvecklingsbehov samt kunskap om hur terapeutiska färdigheter utvecklas och integreras hos den enskilda behandlaren. Att ha haft din kliniska handledning hos handledare med formell handledarkompetens är också av avgörande betydelse den dag du söker vidare till psykoterapeututbildning, då formell handledarkompetens hos din handledare där är en förutsättning för att handledningen skall kunna tillgodoräknas som meriterande i din ansökan.

Jag erbjuder handledning utifrån kognitiv beteendeterapi, samt för dig som är MCT-I registered therapist (eller under pågående utbildning i MCT) även handledning i metakognitiv terapi.

Jag erbjuder handledning såväl på min mottagning i Lund som ute hos er, i större delen av Skåne. För dig som finns på annat håll i Sverige, erbjuder jag också handledning online.

Kontakta mig

Adress

Svanegatan 10
222 24 Lund

Se på Google Maps

Kontakt

E-post
erling@psykologilund.se

Telefon
0702 21 80 75

Personuppgiftspolicy