Välkommen till Psykolog
Erling Hansen AB!

Psykolog Erling Hansen AB är ett kunskapsföretag inom klinisk psykologi och psykologisk behandling. Jag är verksam inom handledning och utbildning med inriktning mot praktisk klinisk psykologi och kognitiv beteendeterapi (KBT), samt psykologisk behandling i privat mottagning. Jag erbjuder handledning och utbildning inom KBT och klinisk psykologi med verksamhet i Lund och Skåne, men också andra delar av landet på distans. Som privatpraktiserande psykolog och psykoterapeut med KBT-inriktning har jag min mottagning för terapi i centrala Lund.

Kognitiv beteendeterapi

Söker du privatpraktiserande psykolog och KBT-terapeut för terapi i Lund? KBT är den psykologiska behandling som har starkast forskningsstöd för sin effektivitet. Hög kompetens och flexibilitet i utförandet är avgörande för en bra terapi. Jag har långvarig erfarenhet av behandlingsarbete inom allmänpsykiatri, primärvård, samt privat mottagning.

Söker du psykolog för privat terapi? KBT och MCT i centrala Lund
Metakognitiv terapi, MCT.

Metakognitiv terapi (MCT)

Metakognitiv terapi, MCT, har utvecklats ur kognitiv beteendeterapi, och syftar till att återskapa en funktionell kontroll över uppmärksamhet, tänkande och känslomässig reglering. Metakognitiv terapi är en effektiv behandling för ångest och depression, som ger en ny ingång till långvariga problem. Jag tar emot för MCT i Lund.

Klinisk handledning

Kognitiv beteendeterapi är en kunskapsintensiv verksamhet där effektiv handledning är en viktig kvalitetssäkring. Klinisk handledning har många olika funktioner och inbegriper mer än endast metodfokus: Adekvat diagnostik, målformulering, uppföljning och utvärdering av terapin är vad som styr den kliniska behandlingen.
Klinisk handledning? Psykolog och psykoterapeut med handledarkompetens i KBT i Lund och Skåne
Klinisk handledning på distans? Klinisk handledning i KBT i hela landet, via videokonferens

Handledning via videokonferens

För den som är längre bort kan det vara svårt att hitta en handledare i närområdet. Jag har erfarenhet av handledning på distans som handledare i utbildningshandledning vid universitet. Från hösten 2017 erbjuder jag distanshandledning via videokonferens, som ett praktiskt alternativ för en effektiv handledning utan restider.

Utbildningar och workshops

Utöver handledning tillhandahåller jag på förfrågan även utbildningsinsatser, vilket kan vara en hel- eller halvdagsföreläsning eller workshop för en grupp behandlare, som önskar en uppdatering eller fördjupning kring teori och behandlingsmodeller inom kognitiv beteendeterapi för olika diagnosgrupper eller problemställningar.
En uppdatering i KBT? Jag erbjuder utbildning/workshops, i Lund och hos er

Kontakta mig!

Välkommen att kontakta mig om du är intresserad av handledning eller privat terapi, eller om du önskar ytterligare information!

Adress

Svanegatan 10
222 24 Lund

Se på Google Maps

Kontakt

E-post
erling@psykologilund.se

Telefon
0702 21 80 75

Senaste aktiviteter

Personuppgiftspolicy

Copyright © 2019 Psykolog Erling Hansen AB