• Start
  • Terapi: KBT/MCT
  • Metakognitiv terapi (MCT)

Metakognitiv terapi (MCT)

Metakognitiv terapi, MCT, är en terapiform som under de senaste årtiondena utvecklats ur kognitiv beteendeterapi, och bygger på teorier och forskning kring metakognition. Begreppet metakognition syftar på processer som styr hur vi uppfattar, tolkar och reglerar vårt tänkande.

MCT-modellen anger att det som vidmakthåller ett psykologiskt problem är ett ihållande tankemönster av oro och grubblerier, uppmärksamhet på upplevda problem och hot, samt ohjälpsamma beteendestrategier för att kontrollera tankarna, vilket skapar en ond cirkel. MCT syftar till att bryta detta metakognitiva mönster och att återskapa en funktionell kontroll över uppmärksamhet och tänkande, vilket leder till en mer flexibel tankestil och en bättre möjlighet till känslomässig reglering, där negativa tankar också naturligt kan minska i frekvens.

 I likhet med KBT är MCT en aktiv, strukturerad och förändringsinriktad terapi, som betonar vikten av ett samarbete mellan terapeut och klient utifrån en tydlig gemensam förståelse av problemet. Skillnaden ligger i att MCT utgår ifrån en specifik metakognitiv formulering, vilket leder till delvis andra interventioner och ett annat terapeutiskt fokus. En norsk studie visade nyligen att MCT var effektiv för patienter med blandade ångest- och depressionsproblem där tidigare behandling inklusive KBT inte hjälpt. Detta talar för att MCT skiljer sig från KBT på ett meningsfullt sätt och ger en alternativ ingång till problemen när annan terapi inte hjälpt.

Metakognitiv terapi är en transdiagnostisk behandling, då MCT fokuserar processer som är gemensamma i olika psykologiska problem, vilket är en fördel då problem med överlappande inslag av olika typer av symtom, tex ångest och depression, är vanligt. Terapin är ofta kort, i flertalet fall omkring 10 sessioner, men i vissa fall är även MCT en mer långvarig behandling. I samband med något av våra första samtal diskuterar vi tillsammans val av behandling, sannolik behandlingslängd, och annat av vikt för din behandling.

I Sverige finns idag endast ett fåtal psykologer och psykoterapeuter med utbildning i Metakognitiv terapi (MCT). Efter att ha genomgått en tvåårig utbildning inom MCT Institute är jag certifierad MCT-terapeut, vilket betyder att jag har kompetens att utföra metakognitiv terapi som den är avsedd och så som den visats vara effektiv i behandlingsstudier avseende terapins effektivitet. Jag tar emot för MCT i privat mottagning i Lund. Om du är intresserad av MCT och funderar över om det är rätt val för dig, diskuterar vi valet tillsammans inför behandling.

Adress

Svanegatan 10
222 24 Lund

Se på Google Maps

Kontakt

E-post
erling@psykologilund.se

Telefon
0702 21 80 75

Senaste aktiviteter

Personuppgiftspolicy

Copyright © 2018 Psykolog Erling Hansen AB