• Start
  • Terapi: KBT/MCT
  • Metakognitiv terapi (MCT)

Metakognitiv terapi (MCT)

Metakognitiv terapi (MCT) är en terapiform som under de senaste årtiondena utvecklats ur kognitiv beteendeterapi, och bygger på teorier och forskning kring metakognition. Begreppet metakognition syftar på processer som styr vårt tänkande - hur vi uppfattar, tolkar och reglerar våra mentala processer.

MCT-modellen anger att det som vidmakthåller ett psykologiskt problem är ett ihållande tankemönster av oro och grubblerier, uppmärksamhet på upplevda problem och hot, samt ohjälpsamma beteendestrategier, vilket skapar en ond cirkel. MCT syftar till att bryta detta mönster och att återskapa en funktionell kontroll över uppmärksamhet och tänkande, vilket leder till en mer flexibel tankestil och bättre möjlighet till känslomässig reglering, där negativa tankar också naturligt kan minska i frekvens.

I likhet med KBT är MCT en aktiv, strukturerad och förändringsinriktad terapi, som betonar vikten av ett samarbete mellan terapeut och klient utifrån en tydlig gemensam förståelse av problemet. Skillnaden ligger i att MCT utgår ifrån en specifik metakognitiv formulering, som leder till delvis andra interventioner och ett annat terapeutiskt fokus.

MCT är särskilt effektiv vid tillstånd präglade av oro, såsom generaliserat ångestsyndrom (GAD) och sjukdomsångest, och även vid tvångssyndrom (OCD), posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), samt kronisk depression. En norsk studie visade nyligen att MCT var effektiv för patienter med blandade ångest- och depressionsproblem där tidigare behandling inklusive KBT inte hjälpt. Detta talar för att MCT skiljer sig från KBT på ett meningsfullt sätt och ger en alternativ ingång till problemen när annan terapi inte hjälpt.

Metakognitiv terapi är en transdiagnostisk behandling då MCT fokuserar processer som är gemensamma i olika psykologiska problem, vilket är en fördel då problem med överlappande symtom, tex ångest och depression, är vanligt. Terapin är ofta kort, i flertalet fall omkring 10 sessioner, men i vissa fall är även MCT en något mer långvarig behandling. I samband med något av våra första samtal diskuterar vi tillsammans val av behandling, sannolik behandlingslängd, och annat av vikt för din behandling.

I Sverige finns idag endast ett fåtal psykologer och psykoterapeuter med utbildning i Metakognitiv terapi (MCT). Efter att ha genomgått utbildning inom MCT Institute är jag certifierad MCT-terapeut på avancerad nivå, vilket betyder att jag har kompetens att utföra metakognitiv terapi så som den är avsedd och utförts i de behandlingsstudier som visat på metodens effekt, samt att arbeta med MCT vid mer komplexa problem. Jag tar emot för MCT i privat mottagning i Lund. Om du är intresserad av MCT och funderar över om det är rätt val för dig, diskuterar vi valet tillsammans inför behandling.

Hör av dig om du har frågor om behandling hos mig, preliminär bedömning av behandlingslängd, kostnad, etc. 

Jag har möjlighet att ta emot nya patienter i början av april 2020.

 

 

 

 

 

Adress

Svanegatan 10
222 24 Lund

Se på Google Maps

Kontakt

E-post
erling@psykologilund.se

Telefon
0702 21 80 75

Senaste aktiviteter

Personuppgiftspolicy

Copyright © 2019 Psykolog Erling Hansen AB