Skip to main content

Kognitiv beteendeterapi – KBT

Psykologisk behandlingSöker du privatpraktiserande psykolog för terapi i Lund, eller online för dig som bor i andra delar av Sverige?

Jag erbjuder psykologisk behandling med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) samt metakognitiv terapi (MCT). Jag har över 20 års erfarenhet som psykolog inom allmänpsykiatri och primärvård, samt i privat verksamhet. Jag tar emot för behandling av problem såsom panikångest, social ångest, generaliserat ångestsyndrom (GAD), sjukdomsångest, tvångssyndrom (OCD), nedstämdhet och depression, posttraumatiska reaktioner, och stressrelaterade problem.

Observera att jag inte är ansluten till vårdval psykoterapi i Skåne.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett paraplybegrepp för vetenskapligt välbeprövade terapier baserade på kognitiv och inlärningsteoretisk grund. KBT kan se ganska olika ut beroende på vilket tillstånd som behandlas, individens situation, och vilken form av KBT man väljer. 

Psykologisk behandling är ett samarbete, där det är viktigt att du som patient upplever arbetssättet som rätt för dig. Jag lägger därför vikt vid att efter våra inledande samtal (ett-tre) noga redogöra för mitt behandlingsförslag så att vi alltid har en delad förståelse av arbetet. Systematisk utvärdering av arbetet har visat sig förbättra utfallet i psykologisk behandling, varför vi vid varje session följer upp arbetet med symtomskattningar och feedback på hur du uppfattar arbetet.

Hör av dig om du har frågor om behandling hos mig, preliminär bedömning av behandlingslängd, kostnad, etc.

Jag har möjlighet att ta emot nya patienter i april 2024.

Kontakta mig 

Adress

Svanegatan 10
222 24 Lund

Se på Google Maps

Kontakt

E-post
erling@psykologilund.se

Telefon
0702 21 80 75

Personuppgiftspolicy